همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی

[recaptcha]

یکی از اهداف مهم و دراز مدت ما در آموزشگاه ترادوس، فراگیر کردن کاربرد فناوری ترادوس و سایر ابزارهای قدرتمند ترجمه در کشور است. زیرا معتقدیم که با استفاده از این فناوریهای قدرتمند، سرعت ترجمه و تولید محتوا در کشور رشد دوچندانی خواهد داشت و در نهایت جامعه ایرانی از نتیجه نهایی آن در تمامی زمینه‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی بهره‌مند خواهد شد.


در هر یک از مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور، روزانه حجم انبوهی از محتوا به زبان فارسی یا زبانهای دیگر تولید و ترجمه می‌شود و در صورتی که پژوهشگران و مترجمین و نویسندگان با چنین ابزار قدرتمندی آشنایی داشته باشند، علاوه بر سرعت، کیفیت محتوای تولیدی ما نیز رشد خواهد یافت.


از این رو آموزشگاه ترادوس به عنوان نخستین و تنها آموزشگاه رسمی ترادوس در ایران، آماده است تا دوره‌های آموزشی نرم افزار ترادوس و سایر ابزارهای ترجمه به کمک رایانه را در قالب بسته‌های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت، در مراکز پژوهشی، دانشگاهی و آموزشی سراسر کشور برگزار نماید.


برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بسته‌های آموزشی ترادوس ویژه دانشگاههای کشور، می‌توانید فرم مقابل را تکمیل کنید.